Vitthalachi Aarti | विठ्ठलाची आरती Lyrics in Marathi PDF

Download Vitthalachi Aarti Lyrics in Marathi PDF

You can download the Vitthalachi Aarti Lyrics in Marathi PDF for free using the direct download link given at the bottom of this article.

File nameVitthalachi Aarti | विठ्ठलाची आरती Lyrics in Marathi PDF
No. of Pages1
File size69 KB
Date AddedJul 10, 2022
CategoryReligion
LanguageMarathi
Source/CreditsDrive Files

Vitthalachi Aarti Lyrics in Marathi

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा
वामाङ्गी रखुमाईदिसे दिव्य शोभा ।
पुण्डलिकाचे भेटि परब्रह्म आले गा
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥१॥

जय देव जय देव जय पाण्डुरङ्गा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

तुळसीमाळा गळा कर ठेऊनी कटी
कासे पीताम्बर कस्तुरी लल्लाटी ।
देव सुरवर नित्य येती भेटी
गरुड हनुमन्त पुढे उभे राहती ॥२॥

धन्य वेणूनाद अणुक्षेत्रपाळा
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ।
राई रखुमाबाई राणीया सकळा
ओवाळिती राजा विठोबा सावळा ॥३॥

ओवाळू आरत्या कुरवण्ड्या येती
चन्द्रभागेमाजी सोडुनिया देती ।
दिण्ड्या पताका वैष्णव नाचती
पण्ढरीचा महिमा वर्णावा किती ॥४॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती
चन्द्रभागेमाजी स्नाने जे करिती ।
दर्शन होळामात्रे तया होय मुक्ति
केशवासी नामदेव भावे ओवाळिती ॥५॥

Vitthalachi Aarti | विठ्ठलाची आरती Lyrics in Marathi PDF

Vitthalachi Aarti Lyrics in Marathi PDF Download Link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.